வண்ண தீம்கள்

Style Switcher

உரை அளவை மாற்றவும்

மொழிகள்

தேசிய சின்னம் இந்தியாவின் லோகோ
previous pauseresume next

புதியது என்ன

At present there is no content available for this page, once content will be available would be updated.

அறிவிப்பு

தற்போது சமீபத்திய அறிவிப்பு எதுவும் கிடைக்கவில்லை

செயல்பாடுகள்

  • மாற்றுத்தி றனாளிகள் நலத்திட்ட்ங்கள்
  • சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள்
  • முதியோர், குழந்தைகள், மாற்றுத்தி றனாளிகள் மற்றும் ஆதரவற் றோர்களுக்கு சேவை செய்யும் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு நிதி உதவி
  • சமூக நலத்துறையின் கீழ் இயங்கும் சங்கங்கள் மற்றும் வாரியங்களுக்கு நிதி உதவி
Top