வண்ண தீம்கள்

Style Switcher

உரை அளவை மாற்றவும்

மொழிகள்

தேசிய சின்னம் இந்தியாவின் லோகோ
previous pauseresume next

புதியது என்ன

previous pauseresume next
அறிவிப்பு

செயல்பாடுகள்

  • மாற்றுத்தி றனாளிகள் நலத்திட்ட்ங்கள்
  • சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள்
  • முதியோர், குழந்தைகள், மாற்றுத்தி றனாளிகள் மற்றும் ஆதரவற் றோர்களுக்கு சேவை செய்யும் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு நிதி உதவி
  • சமூக நலத்துறையின் கீழ் இயங்கும் சங்கங்கள் மற்றும் வாரியங்களுக்கு நிதி உதவி
Top